Četkice


Četkice

U ponudi imamo grafitne četkice svih tipova grafita :

Ugljenografiti

Proizvodnja :
Prirodni i umjetni grafit se miješa sa vezivom, preša se i zatim obrađuje termički na temperaturi od oko 1200°C.
Osnovne karakteristike :
Velika tvrdoča, srednji pad napona, dobra komutacija i dobra polirajuća svojstva.
Područje primjene :
Stariji motori, mali motori sa neizdubljenom izolacijom, električni ručni alat, kućni aparati.

Meki grafiti

Proizvodnja :
Osnovni sastojak je prirodni grafit koji se miješa sa vezivom i nakon toga se termički obrađuje na temperaturama iznad 1200°C.
Osnovne karakteristike :
Vrlo meki materijali sa malim otporom. Imaju sposobnost čišćenja i otporne su na vibracije. Velika obodna brzina (do 75m/s)
Područje primjene  :
Čelični prstenovi velikih brzina, turbo generatori

Elektrografiti

Proizvodnja :
Proces proizvodnje je sličan kao i kod predhodne dvije vrste samo što je temperatura i do 2800°C . Pri tako visokim temperaturama sve nečistoće isparavaju, a struktura grafita je vrlo pravilna. Proces zagrijavanja i hlađenja traje 3 do 4 tjedna.
Osnovne karakteristike :
Gustoča struje je 10 – 12 A/cm2 ali dobro podnosi preopterećenja.Ima dobra komutaciona svojstva, dobru toplotnu i električnu provodljivost.
Područje primjene :
Koristi se za sve moderne uređaje, kako stacionarne tako i vučne, za velike brzine i sve vrste opterećenja i napona.


Metalo grafiti

Proizvodnja :
Ovo su materijali koji se dobivaju sinteriranjem metalnih prahova sa prirodnim grafitom. U osnovi se koristi Cu prah sa dodatkom kalaja i olova. Temperatura sinteriranja je oko 850°C. Posebna vrste je bazirana na srebrnom prahu.Moguče je dobiti metalografit tako što se grafit impregnira rastopljenim bakrom.
Osnovne karakteristike :
To su četkice velike gustoče. Podnose strujna opterećenja do 30 A/cm2.S obzirom da imaju malo trenje i mali pad napona gubitci su vrlo mali.
Područje primjene :
Spore jednosmjerne mašine sa malim naponom. Asinhroni uređaji sa brončanim prstenovima sa ili bez uređaja za podizanje četkica.

Bakelo grafiti

Proizvodanja :
Prirodni ili umjetni grafit se miješa sa smolama na bazi bakelita. Nakon prešanja ide se na polimerizaciju.
Osnovne karakteristike :
Ovakve četkice su velikog mehaničkog i električnog otpora i dobrih komutacionih svojstava. Karakteristična je velika razlika u otpornosti u odnosu na različite pravce.
Primjena :
Naizmjenični komutacijski motori tipa Schrage i Schorch, tiristorski upravljani motori.Sve vrste materijala mogu se naknadno impregnirati, da bi im se u određenim uvjetima popravila radna svojstva.

 

Baner
Baner