STANJE KOLEKTORA

        Na osnovu izgleda kolektora moguće je izvesti mnoge zaključke o ispravnosti rada četkica. U tu svrhu su standardizirane slike karakterističnih stanja kolektora.

5.1 Normalan izgled patine

Normalno formirana patina kad mašina dobro radi. Patina koja se formira je ujednačena a nijanse nisu bitne.

 
5.1a.jpg  

5.2 Izgled oštečenog kolektora

a)      Patina sa jako izraženim linijama različitih širina. Nema habanja       kolektora.
Uzroci : Velika vlažnost, uljne pare, agresivni gasovi i struja preopterećenja.

 
5.2a.jpg

b)      Izbrazdana patina istog izgleda kao a) ali ima i habanja kolektora.
Uzroci : Isto kao i kod a) samo većeg intenziteta i dužeg trajanja, ili pogrešan

              izbor materijala četkice.

 
5.2b.jpg

c)       Mrlje neujednačene boje i oblika
Uzroci : Ovalnost ili nečisti radni uvjeti                                                                                                                        

 
5.2c.jpg

d)      Patina sa tamnim površinama i ravnomjerno ili neravnomjerno raspoređenim točkama na jednom ili više segmenata.
Uzroci : Kao i kod c) zatim vibracije motora nastale usljed loše montirane

               osovine ili oštečenih ležajeva.

 
5.2d.jpg

 

 

e)      Kolektorska lamela sa crnim točkicama po sredini ili na rubovima.
Uzroci :
Nepravilno naslonjen kolektor ili mali pritisak na četkici, ne adekvatan 

              izbor materijala četkice.

 

f)       Ograničene tamne mrlje prema rubovima lamela.
Uzroci : Izdignute lamele.

 
5.2e.jpg

5.2f.jpg

g)      Naizmjenično svijetle i tamne lamele.
Uzroci : Različita distribucija struje kroz dva paralelna namotaja.

 
5.2g.jpg

h)      Tamne mrlje po ivicama lamela.
Uzroci : Kraći zastoj motora pod opterećenjem ili duži periodi zastoja motora

              (bez napajanja).            

 
5.2h.jpg

i)        Tamne mrlje
Uzroci : Uvučena lamela (Poglavlje 5.3  -  L4)

 
5.2k.jpg

j)        Jasno definirane tamne površine na nagorjelim vrhovima lamele
Uzroci : Izdignuta izolacija.

 
5.2j.jpg

k)      Tamne mrlje.
Uzroci : Loše savijeni vrhovi lamela.

 
5.2k.jpg

l)        Nagorjeli vrhovi lamela ili nagorjele sredine lamela.
Uzroci : Iskrenje usljed problema sa komutacijom.

 
5.2l.jpg

m)    Nagorjela mjesta sa svijetlim točkama različite veličine i učestalosti.
Uzroci : Iskrenje ispod četkice.

 
5.2m.jpg


L44

 

L2

 
5.3 Opis lamela

L10

 

L8

 

L6

 

L2   isturen segment
L4   nizak segment
L6   izdignuta izolacija
L8   deformacija rubova segmenta
Uzrok : pogrešna obrada kolektora

L10   zavlačenje bakra
Uzrok : udari, vibracije

 
                        5.3a.jpg

 

 

Baner
Baner