7.0 PROBLEMI U EKSPLOATACIJI I NJIHOVO OTKLANJANJE

7.1  Jako iskrenje četkica

UZROK

RJEŠENJE

Ovalnost kolektora

Obraditi kolektor (struganjem ili brušenjem)

Prljavština i ulje između lamela

Očistiti segmente, filtrirati zrak za hlađenje te po mogučnosti zatvoriti ležajeve

Četkice se zaglavljuju u držaču

Očistiti prljavštinu iz držača

Nedovoljan pritisak na četkicu

Povečati pritisak držača prema poglavlju 4.4

Četkica nije dobro uhodana

Ponoviti proces uhodavanja

Izolacija isturena

Uhodati izolaciju i obraditi kolektor

Držač četkice je predaleko od kolektora

Podesiti neutralnu os

Četkica je na pogrešnoj poziciji

Ako se ne može smanjiti vibracija mašine, treba povečati pritisak držača, te promjeniti kvalitetu i konstrukciju četkice (na vrh četkice postaviti gumeni amortizer)

Mašina vibrira

Kontaktirajte nas

Kvaliteta materijala ne odgovara

Kontaktirajte nas

7.2 Ubrzana potrošnja kolektora i kliznog prstena

UZROK

RJEŠENJE

Neravnomjerna raspodjela struje

Preopterečenost pojedinih staza

Podesiti pritisak držača na istu vrijednost, te upotrijebiti materijal za četkice sa jačim polirajučim svojstvima

Prašina u zraku za hlađenje

Ugraditi filter zraka za hlađenje

Brazde nastale uslijed pod opterečenja

Isključiti određeni broj četkica ili upotrijebiti materijal sa manjom nominalnom strujom

Agresivni plinovi ili pare

Treba dovesti čist zrak za hlađenje i koristiti četkice sa jačim polirajučim efektom

Brazde nastale zbog uljnog filma na kolektoru ili kliznom prstenu

Koristiti zatvorene ležajeve i smanjiti uljne pare

Trošenje materijala, djelovanjem anodnog efekta (klizni prstenovi jednosmjerne struje)

S vremena na vrijeme mijenjati polaritet

Zavlačenje bakra (5.3 – L10)

Zbog složenosti uzroka kontaktirajte nas

7.3 Neravnomjerna potrošnja četkica

UZROK

RJEŠENJE

Nejednaka distribucija struje

Podesiti pritisak četkice

Loš spoj priključka četkice

Promijeniti četkicu

Izmiješani materijali četkica

Staviti četkice iste kvalitete

Četkica zaglavljena u držaču

Očistiti držač i provjeriti tolerancije držača i četkice, ukoliko je potrebno osigurati kanale za izprašivanje

7.4 Stvaranje tamnih mrlja i nagorjelih površina

UZROK

RJEŠENJE

Isturene ili uvučene lamele (L2, L4)

Obraditi kolektor

Ovalnost kolektora / prstena

Loša izbalansiranost (5.2c)

Obraditi i izbalansirati kolektor / prsten

Izdignuta liskun izolacija (5.2e, 5.2j)

Obraditi među lamelarne kanale

Pogrešno zalemljeni segmenti (5.2g)

Prelemiti segmente

 

 

Baner
Baner